XANH XANH FARM

XANH XANH FARM

Dự Án Xanh Xanh Farm 2021, mô hình nông nghiệp rau hữu cơ và chăn nuôi theo hướng tự nhiên đang phát triển bởi Xanh Xanh Shop. Mục tiêu mang đến nguồn thực phẩm an toàn, ngon nhưng vẫn giữ nguyên hương của các loại thịt truyền thống miền quê. Nhằm đáp ứng nhu cầu […]
Read full story...